Se alla

Liberalerna Essunga drivs av ett starkt medmänskligt och liberalt engagemang. Att vara Liberal är att vara fördomsfri, tolerant och framstegsvänlig. Vi Liberaler vill ha ett samhälle där var och en själv kan bestämma hur de ska leva, från ung till äldre, utan förtryck från något håll. Våra demokratiska fri- och rättigheter ska gälla alla, oavsett religion, härkomst, sexuell läggning eller kön. Vi tror på individens förmåga att ta eget ansvar för att skapa sin bästa framtid och själv forma och leva just sitt liv till fullo – under hela livet. Samhället ska erbjuda det stöd som behövs för att alla ska ha samma möjligheter till ett fullvärdigt och jämställt liv, i enlighet med egna val och prioriteringar. Därför behövs Liberalerna och socialliberal politik!

Nyheter i Essunga

18 mars 2018

Onsdagen den 28 februari var vi inbjudna av Liberalerna Skaraborg till ett after work på Jula hotell. Vi blev bjudna på mat och måltidsdryck…

Liberalerna i Skaraborgs läns län