Välkommen till Liberalerna Essunga

Sök liberala svar här:

Liberalerna Essunga drivs av ett starkt medmänskligt och liberalt engagemang. Att vara Liberal är att vara fördomsfri, tolerant och framstegsvänlig. Vi Liberaler vill ha ett samhälle där var och en själv kan bestämma hur de ska leva, från ung till äldre, utan förtryck från något håll. Våra demokratiska fri- och rättigheter ska gälla alla, oavsett religion, härkomst, sexuell läggning eller kön. Vi tror på individens förmåga att ta eget ansvar för att skapa sin bästa framtid och själv forma och leva just sitt liv till fullo - under hela livet. Samhället ska erbjuda det stöd som behövs för att alla ska ha samma möjligheter till ett fullvärdigt och jämställt liv, i enlighet med egna val och prioriteringar. Därför behövs Liberalerna och socialliberal politik!

Nyheter i Skaraborgs län

Facebook är inaktiverat eftersom tracking inte är godkänt

Frihet måste försvaras

Skola Kunskap öppnar dörrar

Självständighet Jobb ger frihet

Trygghet Säker där du bor

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.